LUX compagnie - disclaimer

Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, copy van tekst, microfilm of op welke andere wijze dan ook.

 

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. LUX compagnie behoudt zich het recht om op elk gewenst moment een zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site te actualiseren of aan te vullen.

 

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Auteursrechtelijke beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van LUX compagnie. 


Deze site bevat links naar externe websites. LUX compagnie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

LUX compagnie stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Bij voorbaat onze hartelijke dank!