LUX stelt de mens en natuur centraal. De individuele keuze van de mens rondom sterven en de dood, met eerbied voor natuurlijke processen vormt ons uitgangspunt. 

 

Het levenseinde verdient inleving en zorgvuldigheid. Zowel waar het de verzorging van de overledene, de omgang en het contact met de nabestaanden, als de omhulling (kist, baar, wade) betreft. Daarnaast werken wij continu aan de samenhang tussen ethiek, onderzoek, praktische vormgeving, duurzaamheid en het streven naar opname van het lichaam in de aarde tot moleculair niveau. 

  

Wij plaatsen het einde van het leven in de context van de persoon, de nabestaanden en de wereld van nu en de toekomst. Deze visie komt tot uiting in ons atelier, tijdens de overledenenzorg, de omgang met de nabestaanden en bij het doen van onderzoek.  

 

ATELIER 

In onze visie hoort een begrafenis of crematie het milieu zo min mogelijk te belasten. Het terugtrekken van de overledenen vindt plaats tot op liefst moleculair niveau, oftewel het lichamelijk totaal worden opgenomen in de aarde. Alle lichaamsomhullingen worden in ons atelier met de hand vervaardigd en bestaan uit natuurlijke materialen en eigentijdse vormen. Bij de inkoop en verwerking van materialen streven wij ernaar dat deze zoveel mogelijk in Nederland of binnen Europa worden geproduceerd. 

 

Daarnaast komt de individuele keuze terug in het kiezen van de lichaamsomhulling en het personaliseren hiervan door uzelf of uw nabestaanden. Bijvoorbeeld aanbrengen van persoonlijke details (kleur, eigen bekleding van een kist). 

 

ZORG VOOR OVERLEDENEN  

Wij zien sterven als een gelaagd, persoonlijk proces. De bevestiging van overleden zijn (geconstateerd door een arts) wil niet zeggen dat alle energieën en levenskrachten zijn gestopt en verdwenen. Deze levenskrachten nemen geleidelijk af en worden daardoor minder zichtbaar voor de nabestaanden en verzorgenden.  

 

De wet geeft aan dat na hartstilstand de mens op een vastgesteld tijdstip van een levend mens overgaat naar het begrip stoffelijk overschot. Wij vinden dit een kortzichtige zienswijze om een overleden mens te verzorgen. Dat kan veel inhoudelijker en met meer inzicht. In onze optiek heeft de overledene zijn eigen tijd nodig om zich los te maken van het aardeleven, zijn dierbaren en verzorgenden.  

   

Onze kwaliteit en professie heeft een basis van een onbevangen, empathische en open houding naar de overledene en naar de nabestaanden. Het verzorgingsplan dat wij samen maken, komt hier uit voort. 

 

INNOVATIE IN DE UITVAARTBRANCHE 

Uitgangspunt van ons onderzoek is het terugtrekken van het lichaam in de aarde op moleculair niveau. LUX vindt het van groot belang dat mensen worden voorgelicht omtrent processen rondom de dood. Hiermee worden taboes doorbroken en de keuzes rondom overlijden telkens verder uitgebreid. Wij passen onze kennis direct toe in ons atelier en geven voorlichting aan onder andere ziekenhuizen en universiteiten.  

LUX compagnie - onze visie
waar staan wij voor?