Begrafenis/crematie: het milieu

In onze visie hoort een begrafenis/crematie het milieu zo min mogelijk te belasten. En de vertering van de overleden mens vindt plaats tot op liefst moleculair niveau.

De lijkbezorging is in te delen in drie fasen:

​Voorbereiding opbaren, koelen, ceremonie, bloemen etcetera

Uitvoering begraven, cremeren

Vertering bij begraven:decompositie ondergronds

bij cremeren: rookgas en asverstrooiing

De effecten op het milieu van begraven en cremeren liggen dicht bij elkaar, zo is ook uit recent onderzoek weer gebleken.

Vertering van het menselijk lichaam

Wat kunnen we zelf doen om de vertering van de overleden mens zoveel mogelijk zo te laten zijn dat deze tot op moleculair niveau kan plaatsvinden?

De mens is anno 2015 redelijk verontreinigd met zware metalen in organen en skelet en er bevinden zich dioxine –residuen van medicijnen en voeding in het lichaam. Maar het gehalte is zo laag dat het menselijk lichaam niet als chemisch afval beschouwd kan worden.

Zware metalen komen van nature voor in levend weefsel. Ze vormen, zij het in kleine hoeveelheden, een essentiële bouwsteen van het leven. Bij vertering van het lichaam blijven deze metalen over en kunnen weer opgenomen worden door bodemorganismen, die deze metalen ook nodig hebben.

Iets anders is als het lichaam verontreinigd is met verhoogde concentraties van metalen. Wereldwijd is er echter een neergaande trend in emissies en opname van lood door mensen. Het loodgehalte in het menselijk lichaam gaat omlaag doordat het gebruik van lood in benzine verdwijnt. Amalgaanvullingen die kwik bevatten verhogen het metaalgehalte niet dusdanig dat er een probleem ontstaat. Roken is een belangrijke opnameroute voor cadmium, maar dat is een gewoonte die afneemt. Metalen die vrijkomen bij vertering kunnen op relatief eenvoudige wijze onschadelijk gemaakt worden door wat cement toe te voegen aan de kist: cement bindt deze metalen.

#kisten #wetgeving #milieu

Recente artikelen