Visie op sterven


Sterven is een gelaagd proces. Elk mens heeft zijn eigen biografie oftewel levenswandel. Zo ook nabij de dood, de dood, voorbij de dood.

De bevestiging van overleden zijn (geconstateerd door een arts) wil niet zeggen dat alle energieën en levenskrachten zijn gestopt en verdwenen. Deze levenskrachten nemen geleidelijk af en worden daardoor minder zichtbaar voor de nabestaanden en verzorgenden.

BEWUSTZIJN De begrippen ziel, levenslichaam, bewustzijn zijn belevingen die iedereen kent, in meer of mindere mate. De wetenschap die in onze cultuur vaak een dogmatisch en hiërarchisch standpunt inneemt, is ook leidend in de totstandkoming van de wetgeving. Door de mensheidsontwikkeling worden nog niet tastbare en onzichtbare werelden steeds meer bespreekbaar en schoorvoetend erkend.

DE WET

De professionele verzorgenden van overledenen worden wel of niet op cursusniveau opgeleid vanuit de visie dat de overledene toonbaar moet zijn voor de nabestaanden en dat de opbaartijd in onze cultuur maximaal gerekt moet worden. De wetgever geeft hier letterlijk aan dat na hartstilstand (bevestigd door een arts) de mens op een vastgesteld tijdstip van een levend mens overgaat naar het begrip stoffelijk overschot.

Deze wetsinhoud vinden wij een kortzichtige zienswijze om een overleden mens te bedienen (verzorgen). Dat kan veel inhoudelijker en met meer inzicht.

VELE NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Er zijn veel mogelijkheden om met de overledene om te gaan. Van de traditioneel kerkelijke invulling, of omdat ‘het zo hoort’. Van ik laat het over aan anderen die weten hoe het moet, of juist geheel met eigen initiatief wel of niet in samenspraak met professionele verzorgers.

IEDER ZIJN EIGEN PROCES Bij LUX gaan wij ervan uit dat elk mens zijn eigen weg te gaan heeft, ook na het sterven.

Onze kwaliteit en professie heeft een basis van een onbevangen, empathische en open houding naar de overledene en naar de nabestaanden. Het verzorgingsplan dat wij samen maken, komt hier uit voort.

PROCESSEN VAN VERANDERING

In het losmaken van de ziel uit het fysieke lichaam, dat wil zeggen dat de overledene enige tijd nodig heeft om zich los te maken van het aardeleven. En ook van zijn dierbaren. Een ieder heeft hiervoor zijn eigen tijd nodig. Je kan zeggen dat dit proces gemiddeld drie dagen duurt. Het verwelken van het lichaam is dan al aan de gang.

Het contact tussen de overledene en de nabestaanden zal zich geleidelijk terugtrekken in deze periode. Na het moment van overlijden, zijn er allerlei processen gaande bij de overledene. Deze verandert constant. Waarnemen en overleg met de nabestaanden zullen de leidraad zijn bij de verzorging, zo nodig door de gehele opbaartijd heen.

We zijn ons bewust van deze processen en bespreken dit zo nodig met de nabestaanden. De laatste verzorging doen wij altijd met twee personen van LUX of één persoon van LUX met minimaal één nabestaande.

WAARDEVOLLE ERVARING

Voor nabestaanden kan (het helpen bij) de verzorging van de overledene, geheel of gedeeltelijk een waardevolle ervaring zijn.

"De verzorging van een overledene kan voor nabestaanden het eerste begin van rouwverwerking vormen en tot een goede herinnering worden."

Joost Romeyn - eigenaar en oprichter LUX compagnie

#sterven #bewustzijn #wetgeving #wetenschap

Recente artikelen