Waarom wij samenwerken zo belangrijk vinden


Onze naam zegt het al: LUX compagnie is een bedrijf dat niet op zichzelf staat. Door samen te werken met partijen die kundig zijn op verschillende gebieden, kunnen wij innovatieve producten en diensten ontwikkelen die anders niet mogelijk of minder goed van kwaliteit zouden zijn. Zo proberen wij samen een nieuwe en positieve impuls te geven aan de uitvaartbranche, maar ook aan de klant van nu die steeds meer eigen wensen heeft en vaak zoekt naar nieuwe, eigen, niet-traditionele vormen van een uitvaart.

Wanneer je zelf zegt dat je uniek en nieuw bent, dan moet je dat ook laten zien. Achter de schermen werken wij hard om een nieuwe manier van werken en zo een nieuwe kijk op het sterven te ontwikkelen in de wereld van de uitvaarten. Samen met verschillende mensen worden milieuvriendelijke grafkisten, baren en wades ontwikkeld, maar ook de verzorging van overledenen verfijnd die de traditionele vorm overstijgt door gebruik te maken van nieuwe methodes.

De kennis die iedereen meebrengt, van houtbewerking en stoffenkennis, tot wetenschap en communicatie, doet LUX compagnie groeien. Niet alleen de technische samenwerking vinden wij belangrijk. Hoe maken wij kisten van uitsluitend natuurlijke materialen? Wat zijn de beste stoffen?), maar juist de verantwoordelijkheid die iedereen voelt om producten en diensten op een hoger plan te brengen. Ook willen wij het stervensproces inzichtelijk maken. Zo hopen wij los te komen van de huidige (werk)processen in de uitvaartwereld. Hoewel sterven net zo gewoon is als geboren worden en de wereld van tegenwoordig schreeuwt om innovatieve mensen en ideeën, staat dat in deze wereld vrijwel stil.

Hoe kunnen wij op een menselijke en natuurlijke manier vormgeven aan het proces van het moment van sterven tot aan het graf? Hoe behandelen we een gestorvenen als mens en niet louter als lichaam? Hoe maken we producten die ook voor de aarde of de lucht goed zijn? Durven wij te zeggen dat de waarde van het het proces van sterven nog steeds onderschat wordt? Ja! Daarom zijn wij nog lang niet klaar.

De afgelopen maanden groeit LUX compagnie in een hoog tempo. Er zijn veel mensen die interesse hebben om samen te werken en hun kennis bij te dragen aan innovatie binnen de uitvaartbranche. Innoveren heeft tijd nodig. Bij LUX is de visie, de motivatie en ook de kennis in huis om een nieuwe impuls te geven aan de Nederlandse uitvaartwereld. Wij werken verder…


Recente artikelen