Thanatopraxie is tijdelijke balseming. Deze vorm van balsemen is sinds januari 2010 voor iedereen in Nederland wettelijk toegestaan. Het idee van thanatopraxie is om de aanblik van de overledene zo te laten zijn dat diegene eruit ziet als in slaaptoestand bij leven. En dat er geen verandering zichtbaar zal zijn binnen de opbaarperiode.

 

HOE WERKT HET?

Bij thanatopraxie wordt het bloed uit het overleden lichaam gehaald. In plaats van het bloed wordt een mix van chemicaliën op basis van formaldehyde in het lichaam gespoten die de ontbinding tijdelijk stil legt. Na ruim een week, dat verschilt per persoon, neemt de werking van de vloeistof weer langzaam af.

 

Het lichaam zal zo snel als mogelijk na hartstilstand worden beoordeeld door de thanatopraxeur. Die onderzoekt of het lichaam geschikt is om thanatopraxie op toe te passen. Bij goedbevinding wordt het lichaam ontdaan van bloed, lymfevocht, maag-  en darmvocht. Dit gebeurt door mechanische druk. Vervolgens worden vele liters chemicaliën en kleurstoffen van diverse recepturen door het lichaam geperst. Dan worden deze stoffen handmatig naar de oppervlaktedelen van het lichaam gemasseerd. Vervolgens worden alle organen aangeprikt en van chemicaliën voorzien om ontbinding tegen te gaan. 

 

NIET NATUURLIJK

Is het lichaam na hartstilstand opeens een ding of een huls geworden (stoffelijk overschot voor de wet) waaraan je bloed en ander lichaamsvocht kunt onttrekken om het vervolgens te vullen met chemicaliën? Dient deze manier van doen de overledene of dient dit vooral de nabestaanden? In hoeverre wil je het terugtrekkingsproces ontkennen dat in werking is getreden? Het natuurlijk proces van geleidelijk terugtrekken door de dagen heen zal niet zichtbaar zijn en wordt door de thanatopraxie omzeild. Thanatopraxie past dan ook niet in onze visie van respectvol met het overleden lichaam omgaan.

 

GIFTIG
De chemicaliën die worden toegepast zijn giftig. Anno 2015 wordt er veel geëxperimenteerd met chemicaliën en kleurstoffen. Daardoor is het onduidelijk wat dit betekent voor de gezondheid van de verzorgenden en de nabestaanden in de directe omgeving van de overledene en het milieu.