LUX compagnie - de mensen

Ukediene Schulp - verzorging 
SUJA Collectief

 

 

Een betekenisvol verlies transformeren tot een waardevol leven met een gemis. Dat probeer ik te bereiken. 

 

Bezig zijn met het wezenlijke en werken met "hart en ziel" en deskundigheid. Dat is kenmerkend voor de levens- en werkstijl van mij: aandacht, stil staan en verder gaan. Niet anticiperen op de volgende stap, maar leven in het "hier en nu".

 

Ik zocht naar mijn eigen weg, ingegeven en gedreven door jarenlange Boeddhistische Zen meditatie. Deze vond ik in het begeleiden van stervenden en verzorgen van overledenen. Voor mij is sterven een bewustzijnstransformatie. Sterven is, naast geboren worden, de grootste bewustzijnstransformatie. Het wegtrekken van de levensenergie uit de mens en het doven van de levensvonk vormen een gelaagd stervensproces. 

 

Verzorgen van gestorvenen

Als uitgangpsunt hanteer ik dat de verzorging van de overledene een onderdeel is van het (gelaagde) stervensproces. De ervaring leert, dat het samen verzorgen een troostende ervaring is, een betekenisvolle en helende werking heeft. Een liefdevol verzorging -al dan niet met een aromatische wassing of balseming- is een ritueel dat troostend en helend werkt, voor de gestorvene alsook voor de geliefden en naasten. Het ondersteunt het loslaten bij de gestorvene die nu vrij is om zijn of haar weg verder te gaan en het helpt bij het openen en bereikbaar maken van emoties en verdriet bij de naasten.